Aklımıza bir düşünce geldiğinde bu düşünce ile ne yapacağımız konusunda beynimiz seçenekler sunar. Bu seçenekler arasından tercihimize yöneliriz. Tercihimiz dürtüsel ya da hissettiğimiz duygudan kaynaklı olabilir. Ya da üzerine düşünülmüş ve kişinin sorumluluk alma becerisine göre bir karar da olabilir.

Anlık olduğunda açığa çıkacak davranışı düşünmediğimizden beklemediğimiz sonuçlarla karşılaşabiliriz. Sorumluluk alarak, üzerine düşünülen bir kararın sonucu ise beklendik davranışla sonuçlanır. Her iki davranışta da yolda olabilmek, kararla yoldaş olabilmek kişinin kendi hayatında dengede kalmasını sağlar. Devam ederken geçmişimizle birlikte ilerleyebildiğimizde, kendi benliğimize daha yakın olabildiğimizi ve denge de kaldığımızı görüyor olacağız.

Sevgilerimle

Klinik Psikolog Saime Serpil Özgül